Sahaja Yoga - ştiinţa viitorului

Shri Mataji Nirmala Devi

Sahaja Yoga - ştiinţa viitorului

Omului îi vine foarte greu să accepte că toate identificările sale de pâna acum , sunt false, eronate.

Viaţa obişnuită de zi cu zi este o permanentă pendulare între trecut şi viitor, între "veşnica reîntoarcere" şi dorinţa de putere, de fapt între condiţionările trecutului şi ego. Când şi unde a început "aventura" debusolată a omului, care a dus la dezastrul politic, economic şi social de astăzi?

Această "aventură" a început când omul s-a îndepărtat de adevărata sa identitate - SPIRITUL PUR. A vedea lumea prin lumina spiritului este opusul celeilalte viziuni care oferea o percepţie denaturată a realităţii şi chiar abolirea valorilor.

În momentul acesta dramatic pentru omenire, SAHAJA YOGA, ne invită să ne redescoperim şi să revenim la tezaurul interior innăscut.

Adevărul este întotdeauna simplu şi aproape, dar e căutat complicat şi departe. Personal, prin SAHAJA YOGA, am primit realizarea sinelui, cel mai valoros lucru ce mi s-a întâmplat în viaţă. Rezultatul este vizibil în relaţia mea cu semenii mei şi cu mine însumi.

Dacă până la REALIZAREA SINELUI, viaţa mea era marcată de ego şi condiţionări, după realizare, tendinţa este orientarea spre SPIRIT, cu valorile lui.

SAHAJA YOGA va deveni ştiinţă a viitorului, având atât obiect de cercetare cât şi metoda. A reveni la valorile pure ale spiritului avute în noi înnăscute, este singura şansă pentru omenire. Toate credinţele şi religiile au avut ca punct de plecare spiritul. Dar pe parcurs fiecare în felul ei s-a îndepărtat de spirit iar rezultatul îl găsim în istoria omenirii.

Energia remanentă, KUNDALINI, prin trezirea căreia sinele nostru interior se poate uni cu energia cosmică, este factorul ANTIENTROPIC, care se opune distrugerii şi devalorizării umane.


meditatii yoga online meditatii yoga online